วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 ตุลาคม 2558 นี้ 1/10/2558 งวด 1 ต.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 ตุลาคม 2558 นี้ 1/10/2558 งวด 1 ต.ค. 58


เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 ตุลาคม 2558 นี้ 1/10/2558 งวด 1 ต.ค. 58


จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้


5
เลขเด่น คือ 3
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 763
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 32-23 34-43 36-63
 
เลขรอง คือ 8
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 458
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 81-18 93-39 95-59
 


คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 กันยายน 2558 นี้ 16/9/2558 งวด 16 ก.ย. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 กันยายน 2558 นี้ 16/9/2558 งวด 16 ก.ย. 58


เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 16 กันยายน 2558 นี้ 1/9/2558 งวด 16 ก.ย. 58


จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้


เลขเด่น คือ 7
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 764
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 71-17 74-47 79-97
 
เลขรอง คือ 4
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 943
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 41-14 43-34 48-84
 


คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี