วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 30 ธันวาคม 2558 นี้ 30/12/2558 งวด 30 ธ.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 30 ธันวาคม 2558 นี้ 30/12/2558 งวด 30 ธ.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 30 ธันวาคม 2558 นี้ 30/12/2558 งวด 30 ธ.ค. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้
 
754
เลขเด่น คือ 1
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 561
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 12-21 16-61 18-81
 
เลขรอง คือ 5
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 859
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 51-15 54-45 59-95
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 17 ธันวาคม 2558 นี้ 17/12/2558 งวด 17 ธ.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 17 ธันวาคม 2558 นี้ 17/12/2558 งวด 17 ธ.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 17 ธันวาคม 2558 นี้ 17/12/2558 งวด 17 ธ.ค. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้
 
7
เลขเด่น คือ 4
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 549-304
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 04-40 64-46 84-48
 
เลขรอง คือ 7
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 071
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 71-17 74-47 76-67
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี