วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 30 ธันวาคม 2558 นี้ 30/12/2558 งวด 30 ธ.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 30 ธันวาคม 2558 นี้ 30/12/2558 งวด 30 ธ.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 30 ธันวาคม 2558 นี้ 30/12/2558 งวด 30 ธ.ค. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้
 
754
เลขเด่น คือ 1
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 561
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 12-21 16-61 18-81
 
เลขรอง คือ 5
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 859
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 51-15 54-45 59-95
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 17 ธันวาคม 2558 นี้ 17/12/2558 งวด 17 ธ.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 17 ธันวาคม 2558 นี้ 17/12/2558 งวด 17 ธ.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 17 ธันวาคม 2558 นี้ 17/12/2558 งวด 17 ธ.ค. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้
 
7
เลขเด่น คือ 4
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 549-304
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 04-40 64-46 84-48
 
เลขรอง คือ 7
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 071
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 71-17 74-47 76-67
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 ธันวาคม 2558 นี้ 1/12/2558 งวด 1 ธ.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 ธันวาคม 2558 นี้ 1/12/2558 งวด 1 ธ.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 ธันวาคม 2558 นี้ 1/12/2558 งวด 1 ธ.ค. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้
 
9-308
เลขเด่น คือ 0
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 490
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 01-10 05-50 09-90
 
เลขรอง คือ 8
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 783
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 80-08 83-38 89-98
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 พฤศจิกายน 2558 นี้ 16/11/2558 งวด 16 พ.ย. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 พฤศจิกายน 2558 นี้ 16/11/2558 งวด 16 พ.ย. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 16 พฤศจิกายน 2558 นี้ 16/11/2558 งวด 16 พ.ย. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้
791
เลขเด่น คือ 4
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 394
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 42-24 46-64 49-94
 
เลขรอง คือ 9
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 091
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 91-19 93-39 97-79
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 พฤศจิกายน 2558 นี้ 1/11/2558 งวด 1 พ.ย. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 พฤศจิกายน 2558 นี้ 1/11/2558 งวด 1 พ.ย. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 พฤศจิกายน 2558 นี้ 1/11/2558 งวด 1 พ.ย. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้

8 - 015
เลขเด่น คือ 5
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 475
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 52-25 56-65 57-75
 
เลขรอง คือ 1
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 521
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 12-21 16-61 19-91
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 ตุลาคม 2558 นี้ 16/10/2558 งวด 16 ต.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 ตุลาคม 2558 นี้ 16/10/2558 งวด 16 ต.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 16 ตุลาคม 2558 นี้ 16/10/2558 งวด 16 ต.ค. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้

  3
เลขเด่น คือ 6
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 456 806
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 60-06 64-46 68-86
 
เลขรอง คือ 5
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 356
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 51-53 91-96
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 ตุลาคม 2558 นี้ 1/10/2558 งวด 1 ต.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 ตุลาคม 2558 นี้ 1/10/2558 งวด 1 ต.ค. 58


เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 ตุลาคม 2558 นี้ 1/10/2558 งวด 1 ต.ค. 58


จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้


5
เลขเด่น คือ 3
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 763
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 32-23 34-43 36-63
 
เลขรอง คือ 8
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 458
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 81-18 93-39 95-59
 


คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 กันยายน 2558 นี้ 16/9/2558 งวด 16 ก.ย. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 กันยายน 2558 นี้ 16/9/2558 งวด 16 ก.ย. 58


เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 16 กันยายน 2558 นี้ 1/9/2558 งวด 16 ก.ย. 58


จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้


เลขเด่น คือ 7
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 764
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 71-17 74-47 79-97
 
เลขรอง คือ 4
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 943
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 41-14 43-34 48-84
 


คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 กันยายน 2558 นี้ 1/9/2558 งวด 1 ก.ย. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 กันยายน 2558 นี้ 1/9/2558 งวด 1 ก.ย. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 กันยายน 2558 นี้ 1/9/2558 งวด 1 ก.ย. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้

เลขเด่น คือ 4
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 934
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 43-34 46-64 40-04
 
เลขรอง คือ 6
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 706
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 62-26 69-96 60-06
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 สิงหาคม 2558 นี้ 16/8/2558 งวด 16 ส.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 สิงหาคม 2558 นี้ 16/8/2558 งวด 16 ส.ค. 58


เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 16 สิงหาคม 2558 นี้ 16/8/2558 งวด 16 ส.ค. 58


จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้

เลขเด่น คือ 0
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 596 530
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 03-30 07-70 09-90
 
เลขรอง คือ 8
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 608
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 81-18 87-78 80-08
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 สิงหาคม 2558 นี้ 1/8/2558 งวด 1 ส.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 สิงหาคม 2558 นี้ 1/8/2558 งวด 1 ส.ค. 58


เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 สิงหาคม 2558 นี้ 1/8/2558 งวด 1 ส.ค. 58


จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้


เลขเด่น คือ 8
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 384
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 82-25 84-48 87-78
 
เลขรอง คือ 5
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 254
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 53-35 54-45 58-85
 


คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 กรกฎาคม 2558 นี้ 16/7/2558 งวด 16 ก.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 กรกฎาคม 2558 นี้ 16/7/2558 งวด 16 ก.ค. 58เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 16 กรกฎาคม 2558 นี้ 16/7/2558 งวด 16 ก.ค. 58


จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้


เลขเด่น คือ 5
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 051
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 15-51 65-56 95-59
 
เลขรอง คือ 2
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 620
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 20-02 24-42 29-92
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 กรกฎาคม 2558 นี้ 16/7/2558 งวด 16 ก.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 กรกฎาคม 2558 นี้ 16/7/2558 งวด 16 ก.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 16 กรกฎาคม 2558 นี้ 16/7/2558 งวด 16 ก.ค. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้

เลขเด่น คือ 5
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 051
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 15-51 65-56 95-59
 
เลขรอง คือ 2
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 620
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 20-02 24-42 29-92
 
คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 กรกฎาคม 2558 นี้ 1/7/2558 งวด 1 ก.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 กรกฎาคม 2558 นี้ 1/7/2558 งวด 1 ก.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 กรกฎาคม 2558 นี้ 1/7/2558 งวด 1 ก.ค. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้

เลขเด่น คือ 4
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 894 347
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 42-24 47-74 48-84
 
เลขรอง คือ 7
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 172
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 72-27 75-57 70-07
 
คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 2 มิถุนายน 2558 นี้ 2/6/2558 งวด 2 มิ.ย. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 2 มิถุนายน 2558 นี้ 2/6/2558 งวด 2 มิ.ย. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 2 มิถุนายน 2558 นี้ 2/6/2558 งวด 2 มิ.ย. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้

เลขเด่น คือ 8
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 685
เลขเด็ด 2 ตัวบน 80-08 85-58 87-78 
 
เลขรอง คือ 7
เลขเด็ด 3 ตัวล่าง 970
เลขเด็ด 2 ตัวล่าง 70-28 74-53 76-85
 
คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

--> ตรวจหวย งวด 16 พฤษภาคม 2558 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบตรวจหวยวันที่ 16 พ.ค. 58 (16/5/2558)

--> ตรวจหวย งวด 16 พฤษภาคม 2558 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบตรวจหวยวันที่ 16 พ.ค. 58 (16/5/2558)ผลหวย งวด 16 พฤษภาคม 2558 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ใบตรวจหวยวันที่ 16 พ.ค. 58 (16/5/2558)\


งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

รางวัลที่ 1 
รางวัลละ 2,000,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว 
4 รางวัลๆละ 2,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว 
1 รางวัลๆละ 1,000 บาท
011421799 484 851 92838
รางวัลที่หนึ่งพิเศษ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มที่ 1 รางวัลละ 30 ล้านบาท ชุดที่ หมายเลข 011421
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มที่ 2 รางวัลละ 30 ล้านบาท ชุดที่ หมายเลข 011421
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
2 รางวัลๆละ 50,000 บาท
011420011422
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท
835445432344776068888178108831
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท
587421724764766304299490123161
681571086820610356330393778781
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท
607521640879720911842839678275
423950652387716222134650398039
665894520522286411551125912612
408630158822834157820338692511
523416029776627875684606801522
530536835942105120320625089913
131316023394171244192735919429
095382760695614851848619986547
709730390325740327205044552844
068564164380310405561610833645
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท
664350616273263023741660619324
017983863629521725508128802487
193296786738623016533784528604
884791866849606487209427091420
076147838966224034672644596569
639299663348168867850302199639
132021365839133047368486358596
986482309241918441361382043589
494769456870214535158366589817
116343784951206618236829339706
423582610012618787531300849282
302298379963937261778223733448
838361424328102617736090543329
471709716507923683101492529206
375871660988022681833428651655
007825961708355047915782486669
201161728273981060953554356357
494404137850459579205452228731
107879739813265190756359695414
176191946785404006272447898108

กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง