วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 พฤศจิกายน 2558 นี้ 1/11/2558 งวด 1 พ.ย. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 พฤศจิกายน 2558 นี้ 1/11/2558 งวด 1 พ.ย. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 พฤศจิกายน 2558 นี้ 1/11/2558 งวด 1 พ.ย. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้

8 - 015
เลขเด่น คือ 5
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 475
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 52-25 56-65 57-75
 
เลขรอง คือ 1
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 521
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 12-21 16-61 19-91
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 ตุลาคม 2558 นี้ 16/10/2558 งวด 16 ต.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 ตุลาคม 2558 นี้ 16/10/2558 งวด 16 ต.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 16 ตุลาคม 2558 นี้ 16/10/2558 งวด 16 ต.ค. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้

  3
เลขเด่น คือ 6
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 456 806
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 60-06 64-46 68-86
 
เลขรอง คือ 5
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 356
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 51-53 91-96
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี