วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 สิงหาคม 2558 นี้ 1/8/2558 งวด 1 ส.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 1 สิงหาคม 2558 นี้ 1/8/2558 งวด 1 ส.ค. 58


เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 สิงหาคม 2558 นี้ 1/8/2558 งวด 1 ส.ค. 58


จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้


เลขเด่น คือ 8
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 384
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 82-25 84-48 87-78
 
เลขรอง คือ 5
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 254
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 53-35 54-45 58-85
 


คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 กรกฎาคม 2558 นี้ 16/7/2558 งวด 16 ก.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 กรกฎาคม 2558 นี้ 16/7/2558 งวด 16 ก.ค. 58เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 16 กรกฎาคม 2558 นี้ 16/7/2558 งวด 16 ก.ค. 58


จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้


เลขเด่น คือ 5
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 051
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 15-51 65-56 95-59
 
เลขรอง คือ 2
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 620
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 20-02 24-42 29-92
 

คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 กรกฎาคม 2558 นี้ 16/7/2558 งวด 16 ก.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง ประจำงวด 16 กรกฎาคม 2558 นี้ 16/7/2558 งวด 16 ก.ค. 58

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 16 กรกฎาคม 2558 นี้ 16/7/2558 งวด 16 ก.ค. 58

จาก เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวดนี้ เลขเด็ดมีดังนี้

เลขเด่น คือ 5
เลขเด็ด 3 ตัวเด่น 051
เลขเด็ด 2 ตัวเด่น 15-51 65-56 95-59
 
เลขรอง คือ 2
เลขเด็ด 3 ตัวรอง 620
เลขเด็ด 2 ตัวรอง 20-02 24-42 29-92
 
คำเดือน เลขเด้ด เหล่านี้ถือเป็นการเกร็งหวยกันเท่านั้น การเล่นหวยมีความเสียง โปรดเล่นแต่พอดี ตามที่งบประมาณของท่านที่มี